Офтики Чудо на небото над Битола

Чудо на небото над Битола

39183

Ушче се чудет Битолчани шо точно помина на нивното небо