Политика за приватност

Политика за приватност

Политика за приватност
Последно ажурирано на 02-декември-2023 година
Датум на сила 02-декември-2023 година

Оваа Политика за приватност ги опишува политиките на Инсиде Кафе ДООЕЛ Охрид, Македонски Просветители ТЦ Амам, Охрид 6000, Република Северна Македонија, е-пошта: info@ohrigani.mk, телефон: +38946230980 за собирање, користење и откривање на вашите информации што ги собираме кога ја користите нашата веб-страница ( https://ohrigani.mk ). (Услугата”). Со пристап или користење на Услугата, вие се согласувате за собирање, користење и откривање на вашите информации во согласност со оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате на истото, ве молиме не пристапувајте или не користете ја Услугата.

Можеме да ја измениме оваа Политика за приватност во секое време без претходно известување до вас и ќе ја објавиме ревидираната Политика за приватност на Услугата. Ревидираната политика ќе стапи на сила 180 дена од кога ревидираната Политика ќе биде објавена во Услугата и вашиот континуиран пристап или користење на Услугата после тоа време ќе претставува ваше прифаќање на ревидираната Политика за приватност. Затоа препорачуваме периодично да ја прегледувате оваа страница.

ВАШИ ПРАВА:

Во зависност од важечкиот закон, може да имате право да пристапите и да ги исправите или бришете вашите лични податоци или да добиете копија од вашите лични податоци, да ја ограничите или приговарате активната обработка на вашите податоци, да побарате од нас да ги споделиме (порачаме) вашите лични податоци информации до друг ентитет, повлечете ја секоја согласност што ни ја дадовте за обработка на вашите податоци, правото да поднесете жалба до законски орган и други права што може да бидат релевантни според важечките закони. За да ги остварите овие права, можете да ни пишете на info@ohrigani.mk. Ние ќе одговориме на вашето барање во согласност со важечкиот закон.

Имајте предвид дека ако не ни дозволите да ги собереме или обработиме бараните лични информации или да ја повлечете согласноста за обработка на истите за бараните цели, можеби нема да можете да пристапите или да ги користите услугите за кои се барани вашите информации.

КОЛАЧИ и сл..

За да дознаете повеќе за тоа како ги користиме овие и вашите избори во врска со овие технологии за следење, ве молиме погледнете ја нашата Политика за колачиња.

БЕЗБЕДНОСТ:

Безбедноста на вашите информации е важна за нас и ќе користиме разумни безбедносни мерки за да спречиме губење, злоупотреба или неовластено менување на вашите информации под наша контрола. Сепак, со оглед на инхерентните ризици, не можеме да гарантираме апсолутна безбедност и, следствено, не можеме да ја гарантираме или гарантираме безбедноста на сите информации што ни ги пренесувате и тоа го правите на ваш сопствен ризик.

СЛУЖБЕНИК ЗА ПОПЛАКИ / ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ:

Доколку имате какви било прашања или грижи за обработката на вашите информации што се достапни кај нас, можете да испратите е-пошта на нашиот службеник за поплаки на Инсиде Кафе ДООЕЛ Охрид, Македонски Просветители ТЦ Амам, е-пошта: info@ohrigani.mk. Ние ќе ги решиме вашите грижи во согласност со важечкиот закон.