Офтики Слика | Да се привлечет појќе туристи, неколку градови ќе бидет прекрстени!

Слика | Да се привлечет појќе туристи, неколку градови ќе бидет прекрстени!

771

За да се привлечет појќе странски туристи во другите градој и села низ Македонија, донесена е одлука имињата на некој од овие градови привремено да бидет сменети во нешчо по-медитеранско.

Така од први јули до први септември новите имиња ќе бидет:

✅Битола ➡️ Битолапалма
✅Дебар ➡️ Дебарселона
✅Ресен ➡️ Ресентропе
✅Претор ➡️ Преторемолинос
✅Струга ➡️ Интернешионал Паркинг
✅Прилеп ➡️ Прилептокарија
✅Велес ➡️ Велесбос
✅Крива Паланка ➡️ Крива Паланкаракас
✅Куманово ➡️ Кумановаленција
✅Гостивар ➡️ Гостиварагуај
✅Струмица ➡️ Струмицавана
✅Кочани ➡️ Кочанибица
✅Демир Хисар ➡️ Демир Хисанторини
✅Јанковец ➡️ Јанковенеција
✅Росоман ➡️ Росомонако
✅Бутел ➡️ Бутел Авив
✅Колари ➡️ Коларивиера
✅Кичево ➡️ Кичегевара
✅Македонски Брод ➡️ Македонски Бродвеј

Ако имате други предлози ќе ве замолиме да ги пријавите во коментар ПРЕД први јули 🤩

РЕКЛАМА