Офтики Дизајн | Како ќе изгледат новиот аеродром во Охрид?

Дизајн | Како ќе изгледат новиот аеродром во Охрид?

8590

Струга паркинг ќе си останит!