Офтики Од кј се појави сега ова во длабоконо?!

Од кј се појави сега ова во длабоконо?!

1445

Патникот го бараме ушче