Офтики Првиот ден на годината и ја имаме првата офтика!

Првиот ден на годината и ја имаме првата офтика!

2355

Блгарски гостин (лајна да јадет) се мочат пред црковно место кј Канео ????

РЕКЛАМА