Офтики Шо е ова сега на небото над Охрид?

Шо е ова сега на небото над Охрид?

11864

Првин Терминатор во Ресен, сега вакво нешчо над Охрид.