Офтики Шо се дешават овде?!

Шо се дешават овде?!

789

8 се пулет, еден работат. Ќе завршет до летово ?