Офтики Случка во еден Охридски ресторан

Случка во еден Охридски ресторан

6072

Прееска влегвам вресторан, внатре динга.. игла немат кј да Врлиш.
Се изнервирав, го зедов телефонот, го кладов на уше и на цел глас викам “ајде брату дојди одма, со швалерот ја вкопав на маса!”
5 парој одма станаа и си заминаа ?

Си најдов слободна маса ?

РЕКЛАМА