Офтики Стопирана акцијата за проширување на патниот правец од Хотел Метропол до Комплекс...

Стопирана акцијата за проширување на патниот правец од Хотел Метропол до Комплекс МИНАМИ

2573

Денес на местото на патниот правец кај што се спроведува акцијата за проширување од страна на Овластени лица на Националниот парк галичица по пријава од општина Охрид се стопира акцијата под објаснување дека таа е приватно финансирана и не смее да се изведува во имот на Националниот парк Галичица .

Секако предходно неколку пати е побарано иста ваква акција но не беше овозможена.Од страна на предходните невремина и одрони ова беше крајно време па поради тоа се изведуваше со сопствени средства во корист на сите жители.

РЕКЛАМА