Офтики Во Скопје наплаќет за коцка мраз

Во Скопје наплаќет за коцка мраз

748

И после јадет лајна Охрид ваков, Охрид таков