Офтики Во Скопје наплаќет за коцка мраз

Во Скопје наплаќет за коцка мраз

823

И после јадет лајна Охрид ваков, Охрид таков

РЕКЛАМА