Офтики Кој шетат вака сам низ Охридската чаршија?!

Кој шетат вака сам низ Охридската чаршија?!

1945

Познат ни е од негде, го сликавме кога почна да бегат од едни кучиња ?

РЕКЛАМА