Офтики Охрид ќе бидит нов Дубаи; се барат нафта под езерово!

Охрид ќе бидит нов Дубаи; се барат нафта под езерово!

2555

Денес го заприметивме ова чудо во длабоконо.

РЕКЛАМА