Офтики Охрид ќе бидит нов Дубаи; се барат нафта под езерово!

Охрид ќе бидит нов Дубаи; се барат нафта под езерово!

2491

Денес го заприметивме ова чудо во длабоконо.