Офтики Слика | Крај на дискусијата: Охридскиот аеродром е поблиску до Охрид него...

Слика | Крај на дискусијата: Охридскиот аеродром е поблиску до Охрид него до Паркингот!

11994

Од Охрид до Аеродромон наш 10км:

Од Паркингот до нашиот Аеродром 11км

РЕКЛАМА