Офтики Ресен заличи во новогодишно руво

Ресен заличи во новогодишно руво

1589

Веќе е појќе накитено од Скопје!