Офтики Сабајле имаше тежок инцидент низ Охридската чаршија

Сабајле имаше тежок инцидент низ Охридската чаршија

22742

Пушки пукаа од сабајле. Едниот со кола, другиот со точак.