Офтики Слика | Шок! Види шо изградиле кинезине за 10 години

Слика | Шок! Види шо изградиле кинезине за 10 години

1290

Наместо автопат тие изградиле нов Кинески зид од Подмоље до Врбјани.