Офтики Шок во Блгарија: Нивните градој се крстени по нашиве!

Шок во Блгарија: Нивните градој се крстени по нашиве!

13691

Абе шо му ќутиме на блгаришчана бе за историјава?

Ам знаете дека градојне нивни по нашиве се крстени, например:

✅ Софија: Во просек во Македонија имат најпојќе момичиња со името Софија, по кој им е крстен главниот град.
✅ Варна: Вар на, Во вар на, значит од Лескоец. Ама дека името Лескоец беше зафатено го крстиле градот по варот од таму!
✅ Пловдив: Плов див или Плод Див = Скопјанишчана.. Пловдив е полн со преселени Скопјани.
✅ Шумен: Од Шумен, од Шума слезени, значит наместо Елшани го крстиле Шумен.
✅ Бургас: многу јасно, Бур Гас значит името е од Велмеј по потекло.
✅ Благоевград: По Благо од Орман
✅ Ботевград: Град на Ботој, крстен по Струга шо немојт да пораснит како град.
✅ Тополовград: Град на луѓе шо се топорет, крстено по Велгошти.
✅ Велико Тарново: Големо Тарново, Голем трн во око, овде живет сите фрустрирани Блгари шо неможет да се Македонци.

Имат уште ак сакате..
Цела да е 🇲🇰

РЕКЛАМА