Офтики Скандалозно: Охрид претставен како Албански град во Германски весник

Скандалозно: Охрид претставен како Албански град во Германски весник

532

Сите сакет да се Охрид, ама наааааа немат!