Офтики Скопјанишчава.. (само толку)

Скопјанишчава.. (само толку)

471

Со езерскава вода најубо се мијат ?‍?