Офтики Шо се појави вака во Скопскава магла?!

Шо се појави вака во Скопскава магла?!

228

Некоја мутација од загадениот воздух ?