Офтики Сумливо лице се шеташе низ Дебрца!

Сумливо лице се шеташе низ Дебрца!

1091

Ко се стемна и го снемал