Офтики Вести | ВАЖНО! Прочитај шо ќе се сменит со техничка влада за...

Вести | ВАЖНО! Прочитај шо ќе се сменит со техничка влада за нас!

430

Македонија од денес е техничка држава со техничка влада, еве шо ќе се сменит дури формирање на нова влада:

✅ Технички главен град ќе бидит Охрид.
✅ Технички аеродром ќе добијат Битола
✅ Технички град ќе станит Струга, ама само дури се формират нова влада па ќе станит повторно село!
✅ Во Ресен ќе се преселет 25 техничари па технички ќе имат 101 жители таму и за првпат после 24 години појќе од 100 жители!
✅ Технички ќе бидит пуштен во употреба автопатон за Кича.
✅ Технички министер за култура ќе е Коне
✅ Технички министер за животна средина Спутникон.
✅ На технички преглед со колата неморат да се ојт дури немаме нова влада.
✅ Забрането е учење и практикување на технички вештини.
✅ Техничкиот факултет во Битола ќе се употребвит како влада на ова техничка држава.
✅ Технички работници ќе бидет отпуштени од работното место и префрлени во владата во Битола.
✅ Технички спецификации (на било каков производ) морат да имет европско знаменце.

Овие измени ќе стапет во сила од утре!

РЕКЛАМА