Офтики Слика | Екслузивно: види шо ќе се изградит на местото од автопатот

Слика | Екслузивно: види шо ќе се изградит на местото од автопатот

10875

➡️Се информират јавноста дека денес ќе започнет нови градежни активности на автопатот Охрид – Кичево.
➡️Ќе се минират наредните 5 години нонстоп, со што ќе се формират ново Дебрчко Езеро.
➡️Бидеќи новиот автопат веќе сите нас не чинит 650 милиони евра, поевтино е све да се минират до темел, па да се формират ново езеро.
➡️По езерото ќе пловит траект за Кичево.
➡️Со траектот за 3 сати се стигвит до Кичево, ама барем не ја кршиш колата по дупките.
➡️Белчиста ќе останит како остров
➡️Дримот во Струга ќе се запретат и ќе се ископат нов канал кј Аеродромот од Охрид.
➡️Дозволено ќе им е на Дебрчани да отворет шанкој и плажи.
➡️Првите 15 години Скопјанишчава ќе имет забрана за капење во езерото.

РЕКЛАМА